Björktrast

Björktrastarna har börjat jaga varandra i Ekbacken så nu görs det vem som tar vem

Björktrasten

Björktrast är en trast som är vanligt förekommande i sitt häckningsområde i norra Palearktis. Wikipedia

Vetenskapligt namn: Turdus pilaris

Massa: 110 g Encyclopedia of Life

Bevarandestatus: Livskraftig (Stabil) Encyclopedia of Life

Indelning: Art

Art: Björktrast; T. pilaris

Klass: Fåglar; Aves

Related Posts

SandgräsfjärilSandgräsfjäril

Sandgräsfjäril, Hipparchia semele, är en fjäril som hittas på öppna sandiga marker, i norra Europa gärna kustnära, under juli till september. När fjärilen vilar sitter den alltid med sammanslagna vingar,

RovfjärilRovfjäril

Rovfjäril är en art i familjen vitfjärilar. Den förekommer i hela Sverige, Europa, Nordafrika och Asien, och är även införd i Nordamerika. Den liknar kålfjäril men är mindre och har

%d bloggare gillar detta: