Björktrast

Björktrastarna har börjat jaga varandra i Ekbacken så nu görs det vem som tar vem

Björktrasten

Björktrast är en trast som är vanligt förekommande i sitt häckningsområde i norra Palearktis. Wikipedia

Vetenskapligt namn: Turdus pilaris

Massa: 110 g Encyclopedia of Life

Bevarandestatus: Livskraftig (Stabil) Encyclopedia of Life

Indelning: Art

Art: Björktrast; T. pilaris

Klass: Fåglar; Aves

Related Posts

ÄngssmygareÄngssmygare

Ängssmygare, Ochlodes sylvanus, är en fjärilsart i familjen tjockhuvuden. Vingspannet varierar mellan 26 och 34 millimeter, på olika individer. Wikipedia Vetenskapligt namn: Ochlodes sylvanus Familj: Ochlodes

%d bloggare gillar detta: