Fåglar

Rödhake

Rödhake är en fågel som numera placeras i familjen flugsnappare som ensam art i släktet Erithacus. Rödhaken är en liten, knubbig tätting, omkring 12,5–14 centimeter lång, med stort huvud och kort stjärt. Den har orangerött bröst och ansikte inramat med grå till brun ovansida och vitaktig buk. Wikipedia Vetenskapligt namn: Erithacus rubecula Familj: Erithacus Livslängd: 13 månader (I fångenskap) […]

Bofink

Bofink är en liten tätting som tillhör familjen finkar och som är mycket talrik i Europa. Wikipedia Vetenskapligt namn: Fringilla coelebs Massa: 21 g (Vuxen) Encyclopedia of Life Familj: Fringilla Art: Bofink; F. coelebs

Björktrast

Björktrastarna har börjat jaga varandra i Ekbacken så nu görs det vem som tar vem Björktrast är en trast som är vanligt förekommande i sitt häckningsområde i norra Palearktis. Wikipedia Vetenskapligt namn: Turdus pilaris Massa: 110 g Encyclopedia of Life Bevarandestatus: Livskraftig (Stabil) Encyclopedia of Life Indelning: Art Art: Björktrast; T. pilaris Klass: Fåglar; Aves

Steglitser vid Hjälstaviken

Satte ihop en liten film på de flockar med Steglitser som jag fick uppleva i Hjälstaviken under hösten. Flockar på flera hundra Steglitser kalasade på fälten runt sjön. Steglits är en liten färggrann fågel som tillhör familjen finkar. Över stora delar av sitt utbredningsområde, som sträcker sig från norra Afrika, Europa och österut till nordvästra […]

Utan Spaning ingen aning

Vi har länge funderat varför det är så lite småfåglar vid grinden mot Kvarnberget så idag bestämde jag mig för att ta en pall och sätta mig där för att spana lite. Direkt såg jag en gren på ca 50 m svaja lite märkligt och i kikaren såg jag två ormvråks ungar som satt i […]